The Joshua Tree National Park mountain range as seen through our window